InloggenMenu
API

APIbeta

e-nautia biedt nu publieke REST API's aan. De base URL voor alle calls is: https://api.e-nautia.com
Omdat deze in bèta versie verkeerd, zal de API zich constant blijven ontwikkelen. Abonneert u zich op onze nieuwsbrief om constant op de hoogte te worden gehouden.

Toegang wordt verleend door de POST HTTP methode, door gebruik te maken van de "token" paramater die verkregen wordt na de eerste authenticatie. Alle API calls komen terug met een HTTP code 200 zonder consistenties en met een JSON object. Karakters worden gecodeerd met behulp van UTF-8.

Wanneer een datum wordt aangepast, zal dit als UTC YYYY-MM-DD HH:mm:ss formaat via een "modification" variabel zichtbaar zijn.

Het verwijderen van data gebeurd in 2 stappen. Een bijbehorende "del" variabel is ingesteld op 1, wanneer de rij verwijderd wordt, en deze staat op 0 wanneer de rij nog steeds bestaat. Dus om deze rij te verwijderen, moet deze eerst bewerkt worden door de "del" variabele op 1 te zetten. De e-nautia server zal de volledige verwijdering na één maand uitvoeren.

Authenticatie

Identificatie

URI: /login

Te verzenden data:

Naam Type Omschrijving
login chain Identifier of het e-mailadres van de gebruiker
password chain Wachtwoord van gebruiker
lang chain Te gebruiken taal. Mogelijke waarden:
de: Duits
en: Engels
es: Spaans
fr: Frans
it: Italiaans
ja: Japans
nl: Nederlands
pt: Portugees
ru: Russisch

Respons, indien authenticatie niet gelukt is:

{
"access_token":"ZkcqmSWsKnMSXq5hPpWd",
"expires_in":3600,
"token_type":"Bearer"
}
Variabel Omschrijving
access_token Waarde opgeslagen en te hergebruiken door de applicatie
expires_in Aantal seconden waarin het gebruik van de API met het toegangs-token is toegestaan
Hierna moet een nieuwe authenticatie uitgevoerd worden.
token_type Manier van het genereren van het toegangs-token

Antwoord indien authenticatie is mislukt:

{
"errorCode":2,
"errorMessage":"Wachtwoord is onjuist."
}
Variabel Omschrijving
errorCode Code fout
errorMessage Foutmelding

Respons indien foutief gebruik van een toegangs-token:

{
"statusCode":401,
"statusMessage":"invalid token"
}

Een nieuwe authenticatie moet worden uitgevoerd.

Naam van server e-mails en FTP

URI: /server

Voorbeeld van een respons:

{
"login":"georges",
"name":"Georges The Yeti",
"ftpserver":"e2.e-nautia.com",
"imapserver":"mail.e-nautia.com",
"popserver":"mail.e-nautia.com",
"smtpserver":"mail.e-nautia.com",
"mail":"contact@e-nautia.com"
}
Variabel Omschrijving
login Identifier
name Volledige naam
ftpserver Naam van de FTP server (antwoord alleen wanneer toegang is toegestaan)
imapserver Naam van de IMAP-server (antwoord alleen wanneer toegang is toegestaan)
popserver Naam van de POP-server (antwoord alleen wanneer toegang is toegestaan)
smtpserver Naam van de SMTP-server (antwoord alleen wanneer toegang is toegestaan)
mail E-mailadres (antwoord alleen wanneer toegang is toegestaan)

Contactpersonen

Haal contactpersonen op

URI: /contacts

Voorbeeld van een respons:

[
{"id":111,
"g":{"value":770,"modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"email":{"value":"contact@e-nautia.com","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"fullname":{"value":"Georges The Yeti","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"firstname":{"value":"Georges","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"lastname":{"value":"The Yeti","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"homecity":{"value":"Strasbourg","modification":"2015-01-01 00:00:00"}
},
{"id":112,
"g":{"value":770,"modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"email":{"value":"contact@e-nautia.com","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"fullname":{"value":"Big Foot","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"firstname":{"value":"Big","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"lastname":{"value":"Foot","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"homecity":{"value":"Le Havre","modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}
]

Elke variabel met een datum die is opgeslagen heeft geantwoord.

Generieke data:

Variabel Omschrijving
id Unieke identifier van de contactpersoon
value Opgeslagen waarde
modification Datum wanneer de geassocieerde data voor het laatst is aangepast

Te bewerken data:

Naam Type Omschrijving
g geheel Contact group identifier
mail chain E-mailadres
firstname chain Voornaam
lastname chain Achternaam
organization chain Naam van de organisatie
fullname chain Volledige naam
mobilephone chain Mobiel nummer
homestreet chain Persoonlijk woonadres
homecity chain Persoonlijke stad
homepostalcode chain Persoonlijke postcode
homefax chain Persoonlijk faxnummer thuis
homephone chain Persoonlijk vast telefoonnummer thuis
birthday date Geboortedatum
notes chain Notitie
webpage chain Webpagina
del geheel 0, indien u de contactpersoon wilt herstellen
1, indien u de contactpersoon wilt verwijderen

Voeg een contactpersoon toe

URI: /contacts/add

Voorbeeld van een respons:

{
"id":111,
{"g":770,"gname":"Vrienden","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"email":"contact@e-nautia.com","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"fullname":"Georges The Yeti","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"firstname":"Georges","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"lastname":"The Yeti","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"homecity":"Strasbourg","modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}

Data opgeslagen als contactpersonen keert, per keer, terug met de laatste datum van aanpassing.

Bewerk contactpersoon

URI: /contacts/edit/{id}
({id} met de juiste waarde wijzigen)

Voorbeeld van een respons:

{
"id":111,
{"g":770,"gname":"Vrienden","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"email":"contact@e-nautia.com","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"fullname":"Georges The Yeti","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"firstname":"Georges","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"lastname":"The Yeti","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"homecity":"Strasbourg","modification":"2015-01-01 00:00:00"}
{"del":1,"modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}

Data opgeslagen als contactpersonen keert, per keer, terug met de laatste datum van aanpassing.

Categorieën contactpersonen

Ophalen van contactpersoon-categorieën

URI: /contacts/groups

Voorbeeld van een respons:

[
{"id":770,
"name":{"value":"Vrienden","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
}
{"id":771,
"name":{"value":"Taken","modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}
]

Elke variabel met een datum die is opgeslagen heeft geantwoord.

Generieke data:

Variabel Omschrijving
id Unieke identifier van de contactpersoon
value Opgeslagen waarde
modification Datum wanneer de geassocieerde data voor het laatst is aangepast

Te bewerken data:

Naam Type Omschrijving
name chain Naam van de categorie
del geheel 0, indien u de categorie wilt herstellen
1, indien u de categorie wilt verwijderen

Voeg een contactpersoon-categorie toe

URI: /contacts/groups/add

Voorbeeld van een respons:

{
"id":770,
{"name":"Vrienden","modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}

Data opgeslagen als categorie keert, per keer, terug met de laatste datum van aanpassing.

Bewerk een contactpersoon-categorie

URI: /contacts/groups/edit/{id}
({id} met de juiste waarde wijzigen)

Voorbeeld van een respons:

{
"id":770,
{"name":"Vrienden","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"del":0,"modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}

Data opgeslagen als categorie keert, per keer, terug met de laatste datum van aanpassing.

Notities

Haal notities op

URI: /notes

Voorbeeld van een respons:

[
{"id":11,
"title":{"value":"Uit te voeren taken","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"note":{"value":"Opschonen","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"del":{"value":0,"modification":"2015-01-01 00:00:00"}
},
{"id":12,
"title":{"value":"Shopping","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"note":{"value":"Aardappelen en veel meer","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"del":{"value":1,"modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}
]

Elke variabel met een datum die is opgeslagen heeft geantwoord.

Generieke data:

Variabel Omschrijving
id Unieke identifier van de notitie
value Opgeslagen waarde
modification Datum wanneer de geassocieerde data voor het laatst is aangepast

Te bewerken data:

Naam Type Omschrijving
title chain Titel
note tekst Inhoud van de notitie
del geheel 0, indien u de notitie wilt herstellen
1, indien u de notitie wilt verwijderen

Voeg een notitie toe

URI: /notes/add

Voorbeeld van een respons:

{
"id":11,
{"title":"Uit te voeren taken","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"note":"Opschonen","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"del":0,"modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}

Data opgeslagen als notitie keert, per keer, terug met de laatste datum van aanpassing.

Pas een notitie aan

URI: /notes/edit/{id}
({id} met de juiste waarde wijzigen)

Voorbeeld van een respons:

{
"id":11,
{"title":"Uit te voeren taken","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"note":"Opschonen","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"del":0,"modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}

Data opgeslagen als notitie keert, per keer, terug met de laatste datum van aanpassing.

Kalender

Haal afspraken op

URI: /calendar

Voorbeeld van een respons:

[
{"id":99,
"title":{"value":"Een avond met vrienden","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"start":{"value":"2016-01-01 20:00:00","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"end":{"value":"2016-01-01 22:30:00","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"place":{"value":"Bij Bibi","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"del":{"value":1,"modification":"2015-01-01 00:00:00"}
},
{"id":105,
"title":{"value":"Classificaties","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"start":{"value":"2016-09-01 09:00:00","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"end":{"value":"2016-06-30 17:30:00","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
"re":{"value":"|N1|N2|N3|N4|N5|","modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}
]

Elke variabel met een datum die is opgeslagen heeft geantwoord.

Generieke data:

Variabel Omschrijving
id Unieke identifier van de afspraak
value Opgeslagen waarde
modification Datum wanneer de geassocieerde data voor het laatst is aangepast

Te bewerken data:

Naam Type Omschrijving
title chain Titel
start datum en tijd Begindatum
end datum en tijd Einddatum
description Notities Omschrijving
place tekst Adres
re chain Haal afspraken op
Als herhalingen worden toegepast worden deze gescheiden door het karakter | en worden deze als de volgende voorbeelden gepresenteerd.
Een weekdag: N gevolgd door het nummer van de dag (van 1 voor Maandag tot 7 voor Zondag)
Een dag van de maand: d gevolgd door het nummer van de dag (van 01 tot 31)
Maand: m gevolgd door het nummer van de maand (van 01 tot 12)
Voorbeeld: |N1|N2|m12| voor een herhaling die toegepast wordt op elke maandag en dinsdag van December
del geheel 0, indien u de verwijderde afspraak wilt herstellen
1, indien u de afspraak wilt verwijderen

Voeg een afspraak toe

URI: /calendar/add

Voorbeeld van een respons:

{
"id":99,
{"title":"Een avond met vrienden","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"start":"2016-01-01 20:00:00","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"end":"2016-01-01 22:30:00","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"place":"Bij Bibi","modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}

Data opgeslagen als afspraak keert, per keer, terug met de laatste datum van aanpassing.

Pas een afspraak aan

URI: /calendar/edit/{id}
({id} met de juiste waarde wijzigen)

Voorbeeld van een respons:

{
"id":99,
{"title":"Een avond met vrienden","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"start":"2016-01-01 20:00:00","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"end":"2016-01-01 22:30:00","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"place":"Bij Bibi","modification":"2015-01-01 00:00:00"},
{"del":0,"modification":"2015-01-01 00:00:00"}
}

Data opgeslagen als afspraak keert, per keer, terug met de laatste datum van aanpassing.

DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsРусскийそして
© e-nautia[NL] ▲ Gebruiksvoorwaarden Nieuwsbrief Contact