InloggenMenu
Help > Algemene voorwaarden en verkoop
Voor het laatst geüpdatet: 25 juli, 2018

Service voorwaarden

e-nautia biedt een verzameling van Internet diensten aan via de website en via software. Diensten worden geleverd door e-nautia, gevestigd op 1 Place de l'Homme de Fer, 67000 Strasbourg (Frankrijk). e-nautia staat ingeschreven bij RCS Strasbourg 808 086 003 en staat onder toezicht van de huidige gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker stelt iedere persoon aan die één of meerdere diensten wilt gebruiken die worden aangeboden door e-nautia.

De gebruiker verklaart dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. De gebruiker verklaart bovendien dat hij/zij wettelijk in staat is om in te stemmen met deze voorwaarden en dat hij/zij van plan is om volledig aan deze te voldoen, bewust en zonder enige beperking. Als hij/zij minderjarig is of hier niet toe in staat is, verklaart hij/zij dat hij/zij de toestemming heeft van een persoon die het gezag heeft van een ouder, voogd of verzorger. Deze persoon heeft de verantwoordelijkheid om de activiteiten van de minderjarige of degene die niet in staat is om toestemming te verlenen, te begeleiden. We moedigen ouders aan om intensief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Wij herinneren u eraan dat informatie met een gewelddadig, pornografisch, of een algemeen schokkend karakter te zien kan zijn op het internet. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om de informatie die uw kinderen te zien krijgen, te controleren.

Alle regels, ook op de site, maken deel uit van deze algemene voorwaarden waar de gebruiker zich aan verbindt.

1. Ledenaccount, duur en elektronische identiteit

Alle gebruikers kunnen zich registreren op de site en de exclusieve samengevoegde services gebruiken die onder de noemer "ledenaccount" teruggevonden kunnen worden. De gebruiker wordt een lid (ook wel e-naut genoemd).

De huidige voorwaarden zijn overeengekomen voor onbepaalde tijd. De gebruiker kan deze op elk moment weigeren door het stopzetten van de services van e-nautia en door het account van het lid te verwijderen, als hij één heeft. Als veiligheidsmaatregel en om verschuldigde bedragen goed te reguleren, is de annulering van een account onderworpen aan een maand wachttijd. Gedurende deze tijd zal het account simpelweg gedeactiveerd worden en de gebruiker kan de verwijdering ter alle tijde ongedaan maken en zijn account reactiveren door weer verbinding te maken met zijn account.

Alle accounts van leden die geen sessie op de site hebben geopend voor tenminste en jaar en geen betaalde services hebben, worden als lege accounts gezien en zullen worden verwijderd nadat niet succesvolle herinneringen via e-mail zijn verstuurd met een minimale wachttijd van een maand voordat deze verlopen.

Nadat het account is verwijderd, kan het niet worden hersteld. Geen restitutie kan worden gemaakt. Elk saldo is zeker verloren. Opgeslagen versies kunnen echter tot wel een maand blijven bestaan.

Ter voorkoming van slecht gebruik kunnen verbinding gegevens maximaal 13 maanden worden bewaard.

De "login" identifier, pseudoniem, e-mailadres, naam en elke type van identificatie op e-nautia mag niet alleen generieke termen, een merknaam, een naam van een organisatie en/of de naam van een bekend persoon bevatten tenzij u de eigenaar/persoon bent en u het recht heeft om deze te gebruiken en u de mogelijkheid heeft om hier bewijs van aan te leveren.

De gebruiker is verantwoordelijk, exclusief en legaal, voor al het gepubliceerde content en alle activiteiten die door een tussenpersoon op zijn account worden gedan.

Gebruik van een pseudonym is geaccepteerd, maar identiteitsdiefstal is verboden. De gebruiker is niet toegestaan om zichzelf als een adner persoon voor te doen (levend of dood), een bestaande organizatie of merk,behalve als hij de persoon of entiteit is of toestemming heeft gekregen deze organisatie te vertegenwoordigen en dit kan bewijzen.

De oprichting van meerdere gratis accounts zonder actieve betaalde service per persoon, organisatie of merk is verboden.

Om veiligheidsredenen kan e-nautia haar gebruikers vragen om een extern e-mailadres en/of telefoonnummer aan hun account te koppelen alvorens toegang te krijgen tot hun account.

e-nautia zal de gebruiker per e-mail op de hoogte kunnen brengen van de evoluties of de werking die met zijn account verband houden.

2. Privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid

e-nautia heeft een vertrouwelijkheidsbeleid die uitlegt hoe de gebruikers' persoonlijke data behandeld wordt en hoe de gebruikers' prvacy wordt gehandhaaft.

De gebruiker heeft recht op toegang, informatie, wijziging en intrekking van persoonlijke gegevens die op hem of haar betrekking hebben. Dit recht wordt beheerst door deze algemene voorwaarden en toepasselijke wetten en de gebruiker kan dit toepassen op zijn of haar account of met e-nautia.

e-nautia stelt redelijke en passende middelen beschikbaar om de gegevens van de gebruiker te beschermen. Geen enkel lokaal of online systeem kan echter beweren onfeilbaar te zijn. Daarom roept e-nautia de gebruiker op e-nautia aan te maken en een back-up van zijn gegevens die worden gehost op e-nautia te verwijderen.

3. Illegale en verboden gebruik

Tenzij er aanwijzingen zijn van het tegendeel, de gebruiker is niet bevoegd te wijzigen, kopiëren, distribueren, overbrengen, uitzenden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, verlenen zonder licentie, overdragen of verkopen van enige informatie, software, product of dienst verkregen uit e-nautia, noch om afgeleide werken van deze elementen te creëren.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik maken van e-nautia voor doeleinden die illegaal of door deze overeenkomst verboden zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe om alle geldende wetten te respecteren, of ze nu lokaal, nationaal of internationaal, en aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor zijn gebruik.

e-nautia behoudt zich het recht voor om toegang tot alle of een deel van deze website en haar diensten voor alle gebruikers of IP-adres te hebben eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan illegale of verboden gebruik is, te weigeren.

e-nautia behoudt zich het recht voor om te verwijderen of om geheel of gedeeltelijk lid rekening in geval van illegaal of schadelijk gebruik van het account te deactiveren.

4. "Onbeperkte" opties van sommige diensten

e-nautia biedt een aantal diensten waar er geen quota op toegang, gebruik en/of de ruimte. In ruil daarvoor moet de gebruiker geen geld verspillen. Daarom is de gegevensdrager zonder belang voor de gebruiker verboden.

Enig anders gebruik dan waarvoor een dienst bedoeld is, is verboden. Het "te gretig" gebruiken zodat dit het normaal functioneren van de dienst verstoort iso ok verboden.

E-mails geclassificeerd als verwijderd of spam automatisch verwijderd na afloop van 30 dagen.

5. Communicatie, downloaden, uploaden, publiceren en inhoud

Deze website bevat diensten die u toelaten om op te nemen en uit te wisselen berichten of meer in het algemeen, heeft hypertext inhoud en bestanden die publiek of privaat kunnen zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe om goed gebruik te maken van de aangeboden diensten. De gebruiker verbindt zich ertoe om alleengebruik van deze diensten te verzenden en berichten en informatie die eigen zijn aan de betrokken dienst of een relatie hebben met deze service te ontvangen. Voorbeelden (niet beperkt tot deze):
• Gebruik de dienst in het kader van een onderzoek of enquête, een wedstrijd, een piramidespel, kettingbrieven, junk e-mail, beledigend multiposting, of enige andere massa of ongevraagde toezending praktijken, commerciële of andere wijze (spamming).
• Het gebruik van de ruimte als een "prullenbak", het vullen van de ruimte met elementen of bestanden met het doel van het verzadigen van de dienst of bestanden naar uw ruimte die u niet gebruikt, niet nodig hebt, of zijn niet geïnteresseerd in het verzenden.
• Lasterlijk, beledigend, intimiderend, stalken of bedreigen van iemand, of de rechten van anderen schenden.
• Publishing, detachering, het downloaden van een server, distribueren of verspreiden enig onderwerp, naam, element of ongepaste intellectuele gegevens (of door de rechten van de persoon, met inbegrip van het recht op privacy), tenzij u deze rechten bezit, uit te oefenen wettelijke controle over hen, of hebben al de nodige vergunningen ontvangen.
• Inhoud publiceren van pornografische, aanbestedende, exhibitionistische, gewelddadige, haatdragende aard, aanzetten tot haat of geweld of het schenden van waardigheid.
• Stimuleren van drugs-, alcohol- en tabaksgebruik.
• Bestanden uploaden naar een server die software of andere elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten bevatten (of door persoonlijke rechten, waaronder het recht op privacy), tenzij men houdt deze rechten of een juridische controle over hen, of tenzij men al het nodige heeft ontvangen autorisaties.
• Uploaden naar een server bestanden die virussen, corrupte bestanden of enige andere gelijksoortige software of programma in staat zijn om de functie van een computer beschadigen.
• Download een bestand verstuurd wordt door een gebruiker wanneer u weet (of zou moeten weten) dat dit een illegale verspreiding.
• Falsificeren of weglaten elke verwijzing ten opzichte van de auteur, elke juridische referentie, evenals alle andere verwijzing naar eigendomsrechten of naar de herkomst of bron van de software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload naar een server.

e-nautia is niet nodig om alle uitgaven te controleren. Echter, e-nautia behoudt zich het recht voor om op elk moment en eenzijdig, te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen van alle of een deel van documenten of informatie die illegaal of in strijd met de huidige omstandigheden.

Bepaalde communicatiediensten kunnen openbaar (zichtbaar voor alle gebruikers) of privé zijn. De gebruiker wordt verzocht om te kiezen van de juiste ontvangers voor elke vorm van communicatie.

e-nautia controleert of keurt de inhoud van berichten of informatie die door gebruikers worden gedeeld niet. Hiernaast neemt e-nautia geen verantwoordelijkheid ten opzichte van de inhoud hiervan. Verzenders van deze inhoud zijn geen geautoriseerde woordvoerders van e-nautia en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van e-nautia.

6. Links naar sites van derden

Deze website bevat links naar andere websites beheerd door derden. Deze links kunnen worden gepubliceerd door e-nautia of gebruikers kunnen hiervoor de e-nautia-site te verlaten. e-nautia controleert deze websites nier en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, hun kwaliteit, hun tekortkomingen of zelfs enige mogelijke schade die kan ontstaan door het gebruik van deze sites. De gebruiken van links naar deze websites betekent niet dat e-nautia instemt met het materiaal op deze sites en impliceert niet noodzakelijk enige connectie tussen e-nautia en de eigenaars van deze sites.

Er is een constant gevaar in het gebruik van software gedownload van het Internet. e-nautia moedigt gebruikers om de risico's die zij lopen wanneer ze software downloaden voor hunzelf, zo goed mogelijk te beoordelen.

7. Monetizatie

e-nautia biedt bepaalde diensten aan om opbrengsten te genereren. De Commissie tarieven kunnen van toepassing zijn. e-nautia behoudt zich het recht voor om de Commissie tarieven te wijzigen.

Alle betalingen worden uitsluitend in Euro's gedaan.

Betalingen en provisie worden weergegeven in de gebruikersaccount. Van 50 € creditsaldo, indien de gebruiker een in aanmerking komende beroepsbeoefenaar is en indien deze een factuur aanbiedt conform de in de interface van het verzoek om betaling gespecificeerde eisen, kan de gebruiker een betaling van het bedrag dat overeenstemt met de factuur op zijn bankrekening door SEPA-overdracht. Als de BTW van toepassing is, zal deze worden betaald in aanvulling op dit bedrag.

Om een betaling te valideren kan e-nautia een identiteitsbewijs en domiciliëring aanvragen.

Elke betaling kan worden geweigerd door e-nautia in geval van schending van deze voorwaarden of illegaal gebruik.

De betaling vindt plaats binnen 60 dagen na de datum van ontvangst van de factuur en wordt uitsluitend door de SEPA-overschrijving gedaan.

8. Juridische en fiscale verplichtingen

De gebruiker van de diensten die aanleiding kunnen geven tot monetization erkent wordt geïnformeerd over en onderworpen aan de administratieve en fiscale verplichtingen die van kracht zijn in zijn land. De gebruiker begrijpt ook dat het aanbieden van betaalde diensten of de verkoop van producten op een regelmatige basis kan worden beschouwd als een professioneel beroep en dat dit registratie vereist in zijn/haar land.

De gebruiker gaat ermee akkoord alle belastingen en kosten te betalen die door de overheid worden gesteld met betrekking tot zijn activiteiten op e-nautia.

9. Fooi, prijs en betaling

e-nautia biedt een aantal diensten gratis aan. Sommige diensten kunnen betaalde diensten zijn. In dit geval, wordt de prijs weergegeven vóór de activering van de betaalde dienst.

De gebruiker kan gebruik maken van de volgende betaalmethoden: Mastercard, Visa of SEPA domiciliëring.

De inkoopprijzen zijn inclusief BTW, wanneer het is van toepassing is op de gebruiker volgens de regels die van kracht zijn in de Europese Unie.

e-nautia behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment wijzigen.

Met betrekking tot de diensten betreffende automatische verlenging stuurt e-nautia de gebruiker per e-mail ten minste één maand voor een prijswijziging op de hoogte als er een prijs wordt verhoogd.

De gebruiker kan het weigeren wanneer er een prijswijziging plaatsvindt door stopzetting van het gebruik van de dienst en door het opschorten van de automatische verlenging voordat de nieuwe prijs toegepast wordt.

10. Verlenging en beëindiging van betaalde diensten

Onder voorbehoud van een geregistreerde, geldige methode van betaling op uw account, wordt de vernieuwing van betaalde diensten automatisch gedaan.

Automatische verlenging kan online op elk moment worden stopgezet door de gebruiker door het volgen van de stopzet-link op de inschrijfpagina, zodra er sprake is van een abonnement.

In het geval van niet-vernieuwing, of dit nu automatisch of handmatig is of wanneer er sprake is van wanbetaling op vernieuwing, wordt de betaalde dienst automatisch beëindigd.

e-nautia biedt een betaalde optie aan zodat u de opslagruimte kunt vergroten voor een bepaalde periode. In het geval van het niet vernieuwing van dit onderdeel of in het geval van een vermindering van de opslagruimte, heeft de gebruiker vijf dagen vanaf de datum van verstrijken de tijd om de grootte van zijn of haar bezette opslagruimte aan te passen naar de nieuwe maximale grootte. Word dit binnen deze termijn niet gedaan, dan worden gegevens van de betrokken dienst automatisch gewist.

e-nautia biedt ook een betaalde optie aan waarmee de gebruiker zijn/haar domeinnaam voor een e-mailservice kan gebruiken. De configuratie van het DNS-veld is ten laste van de gebruiker. Wanneer dit dit voldoende gecontroleerd wordt, of wanneer dit niet verlengd wordt, wordt deze optie van de domeinnaam voor een e-nautia e-mailservice, na een periode van vijf dagen stopgezet en zullen alle e-mail inboxen automatisch worden voorzien van een gratis e-nautia e-mail adres.

11. Beschikbaarheid, terugbetaling en intrekking

In het geval van onbeschikbaarheid van de verantwoordelijkheid van e-nautia voor een betaalde dienst, kan de gebruiker een terugbetaling van 5% van de maandelijkse betaalde prijs voor deze dienst per uur van onbeschikbaarheid verkrijgen. Maximale terugbetaling per maand is 50%.

In geval van verlies of beschadiging van gegevens die zijn opgeslagen door een betaalde service van de gebruiker waarin de fout bij e-nautia ligt, zal schadevergoeding van samenstellende schade en belangen overeenkomen met een maand betaalde dienst in verhouding tot de hoeveelheid beschadiging en/of verloren data.

Compensatie voor schade of terugbetaling kan niet meer zijn dan het bedrag dat wordt vermeld in de bovengenoemde voorwaarden. Elke vordering moet binnen 7 dagen vanaf de datum van het incident plaatsvinden. Hierna zal geen schadeloosstelling of restitutie worden gedaan.

Tenzij anders is overeengekomen tussen de gebruiker en de e-nautia of in het geval van overmacht, wordt terugbetaling gedaan door middel van betaling in de monetaire eenheid die gebruikt werd bij de betaling de terugbetaalde dienst. Eventuele verzilveren vergoedingen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Er zal nooit sprake zijn van compensatie gerelateerd aan een fout van een gratis geleverde dienst.

De gebruiker stemt in met onmiddellijke uitvoering van aangeschafte diensten en ziet van enig recht van intrekking af.

12. Reclame en personalisatie

e-nautia biedt ook diensten aan met betrekking tot de promotie van inhoud en links. Bij het gebruik van deze diensten, stemt de gebruiker in met het respecteren van de plaatselijke regelgeving van het geografische gebied waar hij of zij zicht op richt. e-nautia behoudt zich het recht voor om elke distributie die aan een specifieke regelgeving onderworpen is of in strijd is met de huidige distributies, te weigeren. Dit kan betrekking hebben op onder andere tabak, alcohol, gezondheid, gokken, wapens, politiek, religies en sekten. In ieder geval neemt de gebruiker volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar advertenties.

e-nautia zendt advertenties uit op bepaalde pagina's. Deze advertenties kunnen worden aangepast en anoniem worden getarget. Aanpassing en doel groepering kunnen worden gebaseerd op de taal, geografische locatie, sites of applicaties die in de afgelopen 13 maanden zijn bezocht en door de gebruiker verstrekte profielinformatie die niet kan worden geïdentificeerd of waarmee contact kan worden gemaakt. De gebruiker kan het monitoren van bezochte sites en applicaties opschorten door de "Niet Volgen"-functie die beschikbaar is in zijn browserinstellingen te activeren. De gebruiker kan ook het gebruik van profielinformatie voor personalisatie of targeting in zijn account uitschakelen of opnieuw activeren.

De gebruiker kan de weergave van advertenties die door e-nautia worden uitgezonden deactiveren door zich te abonneren op de juiste optie.

13. Uitsluiting van verantwoordelijkheid

De informatie, software, producten en diensten op deze website kunnen technische fouten of typfouten bevatten. Deze informatie kan altijd gewijzigd worden. e-nautia kan verbeteringen en/of aanpassingen aan deze website te allen tijde aanbrengen.

Alle informatie, software, producten, diensten en grafische elementen worden geleverd zoals ze zijn, zonder enige garantie van welke aard ten opzichte van de informatie, software, producten, diensten en grafische elementen, met name elke impliciete garantie van kwaliteit, geschiktheid een bijzonder gebruik, fatsoen of afwezigheid van namaak.

e-nautia zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe schade, schadevergoedingen, incidenten en accessoire, speciale, indirecte of andere schade van welke aard ten gevolge van een verlies van voordelen gerelateerd aan het gebruik of het functioneren van deze website, of tot een vertraging in de website, de onmogelijkheid tot gebruik van de website, de levering of het defect in het leveren van diensten, of schade die is gekoppeld aan gegevens, software , producten, diensten of grafische elementen die op deze website verkrijgbaar zijn of voortvloeiend zijn uit het gebruik van deze website, of deze verantwoordelijkheid is gebaseerd contractuele, criminele of quasi-crimineel, de risicoaansprakelijkheid of andere aansprakelijkheid, zelfs wanneer e-nautia is beschuldigd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

14. Contact

Voor alle vragen of problemen met betrekking tot deze website, kan de gebruiker contact opnemen met e-nautia.

15. Wijzigingen in de huidige algemene voorwaarden

e-nautia behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen aan te passen krachtens deze website en haar diensten die worden aangeboden aan de gebruiker.

Leden zullen worden gewaarschuwd via e-mail van alle wijzigingen in deze voorwaarden en zullen een maand hebben om deze te accepteren of te. In geval van weigering, blijven de leden onder de oude voorwaarden voor een maand. Na deze tijd, moeten ze ophouden om de service van e-nautia te gebruiken. In alle andere gevallen zullen de nieuwe voorwaarden als aanvaard worden beschouwd.

16. Algemene bepalingen

De gebruiker erkent dat het gebruik van e-nautia diensten niet is toegestaan in landen waar de huidige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing zijn. De gebruiker erkent dat deze overeenkomst en het gebruik van e-nautia diensten geen effect hebben op het creëren van een joint venture, een vereniging van deelname, een werkgever-werknemer relatie of een mandaat tussen de gebruiker en e-nautia. De uitvoering van deze overeenkomst door e-nautia is onderworpen aan de huidige wettelijke voorschriften en procedures, en geen enkel deel van deze overeenkomst kan verhinderen dat e-nautia voldoen aan de administratieve en gerechtelijke bevelen of aan de eisen van de toepassing van het Gemeenschapsrecht met betrekking tot het gebruik van de diensten of informatie verstrekt aan e-nautia (of die zijn verzameld door e-nautia) ten opzichte van dit gebruik. Als enige bepaling van deze overeenkomst nietig is verklaard of niet van toepassing is ten aanzien van de geldende wetgeving, met name de uitsluiting van garantie en beperking van verantwoordelijkheid hierboven vermeld, dient deze ongeldige of niet-toepasselijke bepaling te worden vervangen door een geldige of toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling ligt, terwijl de overige bepalingen van de overeenkomst hetzelfde blijven. Deze overeenkomst maakt het geheel van de overeenkomsten tussen de gebruiker en de e-nautia, en vernietigt en vervangt alle eerdere en gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij in elektronische, mondelinge of schriftelijke vorm, tussen de gebruiker en de e-nautia. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en eventuele elektronische mededelingen zullen worden geaccepteerd in gerechtelijke of officiële procedures die voortvloeien uit of die in verband staan met deze overeenkomst, met dezelfde onderwerpen en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die gemaakt zijn en bewaard worden in afgedrukte vorm. Alle rechten die hierbij niet expliciet zijn verleend, zijn voorbehouden.

17. Toepasselijk recht en jurisdictie

De onderhavige algemene voorwaarden evenals, meer in het algemeen, alle betrekkingen tussen e-nautia en de gebruiker, worden uitsluitend geregeld door Frans recht, onafhankelijk van de woonplaats van de gebruiker en zelfs in het geval van een conflict van wetten. Alle geschillen zullen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Straatsburg vallen. Door get simpelweg gebruiken van de site of van een dienst aangeboden door e-nautia gaat de gebruiker akkoord met alle van de clausules van de onderhavige algemene voorwaarden.

DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsРусскийそして
© e-nautia[NL] ▲ Gebruiksvoorwaarden Nieuwsbrief Contact